Päiväkoti Villivadelman hoitomaksut

Hoitomaksu

Käytämme yksityisen päivähoidon palveluseteliä.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Perheen omavastuu hoitomaksussa on tuloista riippuen 0-288€/kuukausi

Esikoululaisen hoitomaksuna peritään 60% lapsen kokopäivämaksusta

Poissaoloja ei hyvitetä kesäajan poissaoloja lukuun ottamatta. Kesäkuukausilta hyvitetään täydet lomakuukaudet.

Lisätietoja palvelusetelistä Oulun kaupungin sivustolta


Etusivulle »